Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng (Điều 68 đến Điều 73), bao gồm:

—————–

  1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân;
  • Điền vào thông tin người nhận đơn hàng
  1. Phạm vi sử dụng thông tin;
  • Điền vào thông tin người nhận đơn hàng

 

  1. Thời gian lưu trữ thông tin;

 

  • Khi đơn hàng hoàn tất
  1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

–  Quản trị viên của website

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

 

– Địa chỉ: Nền số 18Ddc3- đường số 15- Khu D, khu đô thị An Phú- An Khánh, Phường An Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh (Đối diện chùa Huê Nghiêm

– Tell: 0966 77 89 26

 

  1. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.
  • Gửi email hoặc gọi điện thoại đến số hotline 0966 77 89 26

Lưu ý:

=> Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

=> Chính sách này phải được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.

Lưu ý:    

+ Các điều khoản được nêu ở trên quy định trong Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

+ ĐỐI VỚI WEBSITE CÓ ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN

–    Phải có cơ chế cho phép khách hàng rà soát, bổ sung, sửa đổi và xác nhận nội dung giao dịch trước khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến để gửi đề nghị giao kết hợp đồng (Điều 18)

– Gửi email hoặc gọi điện thoại đến số hotline 0966 77 89 26

–     Phải có cơ chế để khách hàng đọc và bày tỏ sự đồng ý riêng với các điều kiện giao dịch chung trước khi gửi đề nghị giao kết hợp đồng (Điều 32).

+ ĐỐI VỚI WEBSITE CÓ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

–    Phải thiết lập cơ chế để khách hàng được rà soát và xác nhận thông tin chi tiết về từng giao dịch thanh toán trước khi thực hiện việc thanh toán (Điều 34)

–    Phải công bố trên website chính sách về bảo mật thông tin thanh toán cho khách hàng (Điều 74)

+ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN:

–     Phải công bố trên website của mình số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó. (Ví dụ: Giấy phép kinh doanh dịch vụ lưu trú/lữ hành… số…….do Đơn vị XYZ cấp ngày…….)

==> Sau khi bổ sung thông tin trên website hoặc Hồ sơ của Quý vị theo yêu cầu, đề nghị Quý vị đăng nhập vào Online.gov.vn sửa hồ sơ và “Gửi” lại cho chúng tôi xét duyệt.