Thông tin về các phương thức thanh toán (Chi tiết: Điều 34)

– Quý vị phải công bố toàn bộ các phương thức thanh toán áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên website, kèm theo giải thích rõ ràng, chính xác để khách hàng có thể hiểu và lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp.

– Có 2 phương thức thanh toán là COD và thanh toán qua thẻ

+ COD: giao hàng và thanh toán tận nhà

+ Thanh toán qua thẻ: Quý khách thanh toán trước qua thẻ, hàng sẽ được chuyển đến sau đó.

 

Lưu ý: Nếu website thương mại điện tử có chức năng thanh toán trực tuyến, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải thiết lập cơ chế để khách hàng sử dụng chức năng này được rà soát và xác nhận thông tin chi tiết về từng giao dịch thanh toán trước khi thực hiện việc thanh toán.

– Thanh toán trực tuyến dựa trên cổng thanh toán VCT Pay, khi VTC pay gửi mail thông báo có đơn hàng trực tuyến, Living On sẽ gọi điện xác nhận với khách hàng về đơn hàng và thời gian dự kiến giao hàng.